Опубликован 2021-05-17

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA MUSIQA DARSLARINI JISMONIY HARAKATLAR UYG’UNLIGIDA TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS USLUBLARI

Аннотация


Mazkur maqolada umumta’lim maktablarida o’qitiladigan “musiqa madaniyati” o’quv  predmeti  tashkiliy  uslubiy tuzilishi, mazmuni va mohiyatiga  ko’ra o’zida  bir  necha  fanlar mushtarakligini mujassamlashtirgani holda ulardan biri - musiqa darslarini jismoniy tarbiya darslari bilan o’zaro uyg’unlikda tashkil  etish o’quvchi-yoshlarning ham ma’nan, ham jismonan, kamolotiga ijobiy ta’sir ko’rsatishi  bayon  etilgan

Как цитировать


Karimov, S. (2021). UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA MUSIQA DARSLARINI JISMONIY HARAKATLAR UYG’UNLIGIDA TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS USLUBLARI. Журнал музыки и искусства, 1(2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/art/article/view/764

Авторы


Saxob Karimov

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

Ma’naviy-axloqiy, umumta’lim maktablari, jismoniy tarbiya, harakatli o’yinlar, estetik

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group