Опубликован 2022-04-08

АБДУЛЛА ОРИПОВНИНГ«СОҲИБҚИРОН» ДОСТОНИ - ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙҒУРУР ВА ИФТИХОР ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА

Аннотация


Мазкур мақолада A.Ориповнинг “Соҳибқирон” достони таълимотида миллий ғурур туйғусини шакллантириш масаласи муҳокама қилинади.

Как цитировать


Atamurodova, R. (2022). АБДУЛЛА ОРИПОВНИНГ«СОҲИБҚИРОН» ДОСТОНИ - ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙҒУРУР ВА ИФТИХОР ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5619

Библиографические ссылки


А.Орипов Танланган асарлар. IV жилдлик. II жилд, Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 2001 й. 120-б.

Йўлдошев Қ. Адабиёт ўқитишнинг илмий-назарий асослари. -Т.: Ўқитувчи, 1996. - 151 б.

Йўлдошев Қ. Ўқитувчи китоби. (Методик қўлл. 7- синф "Ўзбек

адабиёти " дарслик- мажмуаси учун. ) -Т.: Ўқитувчи, 1997. - 230 б.

Келдиёров Р. Адабиёт дарслари самарадорлигини оширишнингилмий-методик асослари. (Ўқитувчи касбий-маънавий фазилатлариасосида). Пед. фан. ном. дисс... -Т.: 2001. - 138 б.

Атамуродова Рохила Каршибоевна, Жуманова Насиба Шербоевна, & Алимкулов Сирожиддин Олимжон Угли (2016). Взгляды Авиценны о душе и разуме человека. Academy, (11 (14)), 72-73.

Isoqulov, M. (2022). ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ОНГИДА ЖАҲОЛАТГА ҚАРШИ КУРАША ОЛИШ ТАФАКУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ОИЛА ВА МАКТАБ ҲАМКОРЛИГИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4746

ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ – ВОСПИТАНИЯ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Mamadoli Isoqulov, ТАЪЛИМ – ТАРБИЯ ЖАРАЁНЛАРИДА ЁШЛАР ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 2 (2021): Журнал педагогики и психологии в современном образовании

Mamadoli Isoqulov, ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ – ВОСПИТАНИЯ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda

Авторы


Roxila Atamurodova

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

таълим, тарбия, миллий ғурур, ирода, мардлик, жасорат, ватанпарварлик, тафаккур, ақл-заковат, юксак инсоний туйғулар
Powered by I-Edu Group