Опубликован 2022-04-21

ALOHIDA TA’LIM EHTIYOJLARI BO’LGAN BOLALAR UCHUN INKLYUZIV TA’LIM TASHKIL ETILGAN MUASSASALARDA TADQIQOT O’TKAZISH JARAYONI, MAQSAD VA VAZIFALARI

Аннотация


Maqolada Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar uchun inklyuziv ta’lim tashkil etilgan muassasalarda tadqiqot o’tkazish jarayoni, maqsad va vazifalari, ularni tashkil etish va o’tkazish yuzasidan olib borilgan ishlar yoritilgan.

Как цитировать


Muzaffarova, X. (2022). ALOHIDA TA’LIM EHTIYOJLARI BO’LGAN BOLALAR UCHUN INKLYUZIV TA’LIM TASHKIL ETILGAN MUASSASALARDA TADQIQOT O’TKAZISH JARAYONI, MAQSAD VA VAZIFALARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5644

Библиографические ссылки


Muzaffarova, X. (2021). INKLYUZIV TA’LIMNI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARGA TA’LIM-TARBIYA BERISHDA KORREKSION METODLARINING MOHIYATI. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2021). BOLALAR PSIXIKANING RIVOJLANISHINI BELGILAYDIGAN OMILLAR. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). MАХSUS YORDAMGА MUHTОJ BOLALARNI TА’LIMGА JALB ETISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2020). Inklyuziv ta’lim-yosh avlodni ijtimoiy himoyalashning muhim omili sifatida. Scienceweb academic papers collection.

Muzaffarova, X. (2022). CORRECTIVE AND EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN WITH MODERATE TO SEVERE MENTAL RETARDATION. Scienceweb academic papers collection.

Samadovna, A. K., & Nesibovna, M. H. (2022). Effective Factors Of Information And Communication Technology In The Formation Of Work Skills Of Students With Intellectual Disabilities. PORTA LINGUARUM, 37, 59-64.

Malikaxon Qodirova, MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari

Malikaxon Qodirova, МАШҒУЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ БОЛА ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Malikaxon Qodirova, O’SMIRLAR PSIXOLOGIYASI VA O’SMIR XULQ-ATVORINING O’ZIGA HOSLIGI , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari

Jumanova, N. (2021). ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1365

Dilfuza Qarshiboyeva, КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Авторы


Xayitgul Muzaffarova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Nogiron, eksperement, tajriba, Inklyuziv ta’lim, imkoniyati cheklangan bola, suhbat va anketa

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group