Опубликован 2022-05-08

RIVOJLANISHIDA KAMCHILIGI BO’LGAN BOLALARNI REABILITATSIYA QILISH JARAYONIDA PSIXOTERAPIYA VA PSIXOKORREKTSIYA USULLARI

Аннотация


Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari yuqori darajadagi ishonuvchanlik, hissiy ta’sirchanlik, shifokorga, tarbiyachi, pedagogga bog’lanib  qolishida psixoterapiyani samarali qo’llash uchun keng imkoniyatlarning samarali omillari o’ziga xos jihatlari ilmiy yondoshuvlar asosida yoritilgan.

Как цитировать


Akramova, X. (2022). RIVOJLANISHIDA KAMCHILIGI BO’LGAN BOLALARNI REABILITATSIYA QILISH JARAYONIDA PSIXOTERAPIYA VA PSIXOKORREKTSIYA USULLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5763

Библиографические ссылки


Majidov N.M. Umumiy Nevropatalogiya. T.: “Abu ali Inb Sino”, 2018 y.

Lyapidevskiy S.S. Nevropatalogiya. M.: “Vlados”, 2017

Lyapidevskiy S.S. Klinika Oligofrenii. M.: “Vlados”, 2016 y.

Xo’jaeva N.M., SHoyusupova A.YU. Psixatriya T 20111 y.

Portnov A.A., Fedotov D.D. T.: “Meditsina ”, 20174 y.

Akramova, X. (2020). Коррекционно-педагогические обобенности формирование навыков здорового образа жизни у детей с умственной осталостью в семейных условиях. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/918

Akramova, X. (2020). Социально-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/674

Akramova, X. (2020). Peculiarities of the labor activity of mentally retarded pupils. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/897

Akramova, X. (2020). Замонавий мультимедиа воситаларидан фойдаланиш - муваффакият гарови . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(12), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3162

Akramova, X. (2020). Мактабгача ёщдаги болалар билан олиб бориладиган ижтимоий педагогик фаолият технологияси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3994

Akramova, X. (2020). Mehnat darslarida aqli zaif bolalar nutqini о‘stirishning о‘ziga xosligi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4025

Malikaxon Qodirova, MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari

Malikaxon Qodirova, МАШҒУЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ БОЛА ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Malikaxon Qodirova, O’SMIRLAR PSIXOLOGIYASI VA O’SMIR XULQ-ATVORINING O’ZIGA HOSLIGI , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari

Malikaxon Qodirova, AGRESSIYANING NAZARIY ASOSLARI , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari

Malikaxon Qodirova, ВОСПРИЯТИЕ " Я " У ДЕТЕЙ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagogy and psychology in modern education

Авторы


Xafiza Akramova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Psixoterapiya, kompleks davolash, ishonuvchanlik, hissiy ta’sirchanlik, nevrotik ta’sir etish shakllari

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group