Опубликован 2022-05-08

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING “BOBUBRNOMA” ASARIDAGI ILMIY VA BUNYODKORLIK QARASHLARI VA UNING O’ZIGA XOS JIHATLARI ORQALI YOSHLARDA VATANPARVARLIK, G’URUR, IFTIXOR TUYG’ULARINI SHAKLLANTIRISH

Аннотация


Ushbu maqola Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” asaridagi ilmiy qarashlari, tarix, geografiya, biologiya sohasida qilgan ishlari va qo’lyozmalari, hamda Boburning bunyodkorlik g’oyalari, ularning yosh avlod uchun nechog’li ahamiyatli ekanligi yoritilgan.

Как цитировать


Tayirov, M. (2022). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING “BOBUBRNOMA” ASARIDAGI ILMIY VA BUNYODKORLIK QARASHLARI VA UNING O’ZIGA XOS JIHATLARI ORQALI YOSHLARDA VATANPARVARLIK, G’URUR, IFTIXOR TUYG’ULARINI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5765

Библиографические ссылки


Hasan Qudratullayev filologiya fanlari doktori, professor “BOBUR VA SHARQ TAMADDUNI” mavzusidagi maqolasi(1-2 bet) «O’zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasining 2005 yil 27-soni

Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnma”Toshkent-1960

«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati Toshkent – 2017 Biologiya 2017 (160-b)M. Ziyamuhamedova, Sh. Xurramova, S. Allayeva, Sh. Xoldorova

https://kun.uz/uz/news/2020/01/20/bizga-navoiy-yoki-boburni-oqitishmagan-shavkat-mirziyoyev-milliy-tarix-haqida-gapirdi

https://fayllar.org/sharq-olimlarining-tabiat-uning-inson-hayotidagi-orni-haqidagi.html.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 2 iyunda Andijon

viloyatiga tashrifida «Bog'i Bobur» istirohat bog'i bilan tanishish jarayondagi

nutqidan.

O.Hasanboyeva va boshqalar “Pedagogika tarixi” Toshkent – 2004. 130-bet

G.Niyozov, . hmedova “Pedagogika tarixidan seminar mashg’ulotlari”

Toshkent – 2011. 65 – bet.

Jumanazarova, Dilnoza Umurzaqovna and Soyibnazarova, Muqaddas Norpulatovna (2022) "SOME CONSIDERATIONS ON THE CLASSIFICATION OF SPIRITUAL AND MORAL VIRTUES, " Mental

Enlightenment Scientific-Methodological Journal: Vol. 2022 : Iss. 1 , Article 13.

Munarova, R. N. O. S., & Soibnazarova, M. N. L. (2022). ONTOGENEZNING TURLI DAVRLARIDAGI SHAXS IQTIDORINI NAMOYON BO ‘LISH JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(2), 682-688.

Norpulatovna, S. M. (2021, January). THE PROBLEMS OF HUMANITY IN PHILOSOPHICAL SCIENTIST. In Euro-Asia Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 478-479).

Norpulatovna, S. M. (2021, January). THE PROBLEMS OF HUMANITY IN PHILOSOPHICAL SCIENTIST. In Euro-Asia Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 478-479).

Soibnazarova, M. (2022). БУЮК МАЪРИФАТПАРВАР М.БЕҲБУДИЙНИНГ ПЕДАГОГИК ФИКРЛАРИНИНГ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5572

Soibnazarova, M. (2022). ЁШ АВЛОДНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯСИДА МУТАФАККИРЛАРНИНГ ФИКРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5573

Soibnazarova, M. (2022). АЛЛОМАЛАР АСАРЛАРИДА ИНСОНПАРВАРЛИК МУАММОЛАРИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5574

Sanakulova, Z. A., & Soibnazarova, M. N. (2017). Modular training as a pedagogical technology. Pedagogicheskoe masterstvo: X Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, Moskva, iyun’2017.

Санакулова, З. А., & Соибназарова, М. Н. (2017). Модульное обучение как педагогическая технология. In Педагогическое мастерство (pp. 20-22).

Соибназарова, М. Н., & Санакулова, З. А. (2016). Некоторые психологические проблемы общения в подростковом возрасте. Молодой ученый, (5), 737-739.

Санакулова, З. А., Соибназарова, М. Н., Бойтураева, Н. И., & Юлдашев, Ш. Э. (2016). Психологические условия формирования навыков самостоятельного мышления у учащихся. Молодой ученый, (8), 1022-1024.

Isoqulov, M. (2022). ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖАҲОЛАТГА ҚАРШИ МАЪРИФАТ РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ВЕРТУАЛ СТЕНДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(3). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5620

Isoqulov, M. (2022). ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ОНГИДА ЖАҲОЛАТГА ҚАРШИ КУРАША ОЛИШ ТАФАКУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ОИЛА ВА МАКТАБ ҲАМКОРЛИГИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4746

Mamadoli Isoqulov, ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ – ВОСПИТАНИЯ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Mamadoli Isoqulov, ТАЪЛИМ – ТАРБИЯ ЖАРАЁНЛАРИДА ЁШЛАР ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 2 (2021): Журнал педагогики и психологии в современном образовании

Mamadoli Isoqulov, ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ – ВОСПИТАНИЯ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 3 (2021): Zamonaviy ta'limda Pedagogika va psixologiya fanlari

Isoqulov, M. (2021). ТАЪЛИМ – ТАРБИЯ ЖАРАЁНЛАРИДА ЁШЛАР ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Zamonaviy ta’limda Pedagogika Va Psixologiya Fanlari, (2). Retrieved from https://art.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/3018

Isoqulov, M. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ – ВОСПИТАНИЯ . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1400

Авторы


Mansur Tayirov

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburnoma, bunyodkorlik, shaxs kamoli, ilm-fan, vatanparvarlik
Powered by I-Edu Group