Опубликован 2022-06-28

MAKTABGACHA YOSH DAVRI VA KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR NUTQIDA O’YIN FAOLIYATINING AHAMIYATI.

Аннотация


Annotatsiya: Ushbu maqolada  o’yin - bola hayotining uzviy qismidir. O'yin orqali bola atrof - muhit, tabiat hodisalari, manzaralari, buyumlar, o'simliklar, hayvonlar dunyosi bilan tanishadi.  Boshlang'ich ta'lim davrida o'quvchilarning aqliy va jismoniy faoliyatini tashkil qilishda didaktik o'yinlar alohida ahamiyatga ega. Didaktik o'yinlar jarayonida o'quvchilar o'yin qoidalariga rioya qilishga o'rganadilar, inoqlik his tuyg'ulari, dunyoqarashlari shakllanib borishi haqida .

Как цитировать


Islomova, O. (2022). MAKTABGACHA YOSH DAVRI VA KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR NUTQIDA O’YIN FAOLIYATINING AHAMIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/6344

Библиографические ссылки


Muzaffarova, X. (2021). AQLI ZAIFLIK TUSHUNCHASI TALQINIDAGI NAZARIY XATOLARNING SALBIY OQIBATLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Muzaffarova, X. (2020). OQUVCHILAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA DIDAKTIK OYIN VA MASHQLARNI TANLASH TEXNOLOGIYASI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Pedagogik texnologiyalar va ularni maxsus ta’lim mussasalariga tadbiq etish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI.

Музаффарова, Х. Н., & Эгамназаров, М. Ю. (2017). Махсус таълимда болалар интеллекти даражасини аниқлашда психологик-педагогик эксперимент ўтказиш технологияси. Современное образование (Узбекистан), (7).

Тангирова, Д., & Музаффарова, Х. (2014). Нарушения фонетических норм, встречающиеся в речи учащихся, и пути их исправления. Молодой ученый, (20), 738-740.

Muzaffarova, X. (2020). ДИДАКТИК ЎЙИН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ–ПЕДАГОГИК ФЕНОМЕН СИФАТИДА. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Логопедик машғулотларда болалар сўз бойлигини ошириш бўйича тавсиялар. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Duduqlanish va uni korreksiyalash bo’yicha olib boriladigan logopedik ishlar: Хотин-қизларнинг фан, таълим, маданият ва иновацион технологияларни ривожлантириш соҳасидаги ютуқлари 2019 йил 17-18 май 305 бет. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. O’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari. Bola va Zamon jurnal. T, (2-2019).

Muzaffarova, X. (2020). Kar bolalarda og’zaki nutqni shakllantirish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Temurova, G. (2020). O ‘YIN–ESHITISHIDA NUQSONI BO ‘LGAN BOLALARNING NUTQIY QOBILIYATLARINI FAOLLASHTIRISH OMILI SIFATIDA. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2020). Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik-korreksion ishlarni to ‘g ‘ri tashkillashtirish usullari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Haqberdiyev, J. (2021). MAXSUS MAKTAB-INTERNATDA KOKLEAR IMPLANTLI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2).

Muzaffarova, X. (2020). Maxsus maktab internatlarda olib boriladigan korreksion tarbiyaviy ishlarning mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Muzaffarova, X. (2021). Ақли заиф болаларни ташхиcлаш ва уни амалга оширишга қўйиладиган талаблар. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Музаффарова, X. (2020). ОКВЧИЛАР САВОДКСОНЛИГИНИ ОШИРИШДА ДИДАКТИК ОЙИН В.А. МАШКЛАРНИ ТАНЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI .

Djurayeva, S. (2020). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA PEDAGOGI TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). The development of speech activity in children with hearing impairment. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Kar bolalarda nutqiy faoliyatning rivojlanishi. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Ijtimoiy sherikchilik asosida imkoniyati cheklangan shaxslarga majmuaviy yordam ko’rsatish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). INNOVATSION TEXNIKALAR YORDAMIDA YO’QOTILGAN ESHITUVNI KOMPENSATSIYALASH. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). YAKKA MASHG’ULOTLARDA KAR BOLALAR NUTQINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART SHAROITLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini kompyuter texnologiyalari orqali rivojlantirish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Kichik maktabgacha yoshdagi intellektida nuqsoni bo’lgan bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirish. Архив Научных Публикаций JSPI.

Djurayeva, S. (2020). Kar bolalar boshlang’ich sinf o’quvchilari nutqining psixologik-pedagogik tavsifi. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qizi, D. S. B. (2020). KAR BOLALAR NUTQINING RIVOJLANGANLIK DARAJASI. Science and Education, 1(2).

Djurayeva, S. (2020). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA PEDAGOGI TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Axrorova, S. (2020). HOZIRGI ZAMONDA AUTIZMLI BOLALARNING TA’LIM-TARBIYA MUAMMOSI . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6485

Axrorova, S. (2020). AUTIZMLI BOLALARGA TASHXIS QO’YISH USULLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6487

Axrorova, S. (2020). Медико-педагогические и психологические основы подготовки детей с синдромом аутизма к социальной жизни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6488

Axrorova, S. (2021). РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ И РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1788

Axrorova, S. (2021). ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АУТИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРАПИИ ИГРОЙ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/710

Islomova, O. (2021). UMUMTA’LIM MAKTABLARI QOSHIDAGI LOGOPEDIYA SHAXOBCHALARI ISHINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA PEDAGOGIK TAVSIYALAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2619

Islomova, O. (2020). UMUMIY TIPDAGI MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA BOLALAR NUTQINI TUZATISHDA SIFATLI LOGOPEDIK XIZMAT. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1).

Islomova, O. (2022). NUTQ BUZILISHLARI PSIXOPROFILAKTIKASIDA TURLI XIL PSIXOLOGIK O’YINLARNI TASHKIL ETISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4821

Islomova, O. (2022). NUTQ NUQSONLARINI KORREKSIYALASHDA “STEM” TIZIMIDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4824

Islomova, O. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI NUTQ NUQSONIGA EGA BO’LGAN BOLALAR XOTIRA XUSUSIYATI VA UNING RIVOJLANISHIGA TO’SQINLIK QILUVCHI OMILLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4823

Ozoda Islomova, UMUMTA’LIM MAKTABLARI QOSHIDAGI SHAXOBCHALARDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPLEKS LOGOPEDIK TIZIMLI ISHLARNI TASHKIL ETISH , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: Том 2 № 6 (2022): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari

Islomova, O. (2020). MAKTABGACHA YOSHDAGI DUDUQLANUVCHI BOLALAR NUTQINI ZAMONAVIY O'YINLAR ORQALI KORREKSIYALASH. Scienceweb academic papers collection.

Islomova, O. (2022). NUTQIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INOVATSION METODLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(4).

Islomova, O. (2022). NUTQ NUQSONIGA EGA BOLALAR RIVOJLANISHIDA LOGOPEDIK O'YINNING AHAMIYATI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(4).

Islomova, O. (2022). NUTQ NUQSONLARI BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TUZATISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(4).

Islomova, O. (2022). UMUMTA’LIM MAKTABLARI QOSHIDAGI SHAXOBCHALARDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPLEKS LOGOPEDIK TIZIMLI ISHLARNI TASHKIL ETISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(2). извлечено от https://history.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4820

Yunusov, M. (2020). КАР ВА ЗАИФ ЭШИТУВЧИ БОЛАЛАР ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(76). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6465

Yunusov, M. (2020). THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNICAL DEVICES IN THE DEVELOPMENT OF HEARING. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6366

Yunusov, M. (2020). Методика обучения детей с нарушением слуха на основе мультимедийных средств. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6367

Yunusov, M. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6480

Yunusov, M. (2021). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O’RNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/711

Yunusov, M. (2021). ESHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1190

haqberdiyev, jamoliddin. (2020). THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNICAL DEVICES IN THE DEVELOPMENT OF HEARING. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6183

haqberdiyev, jamoliddin. (2020). БОЛАЛАРНИНГ МАКТАБГА ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6303

haqberdiyev, jamoliddin. (2020). THE IMPORTANCE OF COCHLEAR IMPLANT IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF CHILDREN WITH HEARING DISORDERS . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(80). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6742

haqberdiyevjamoliddinMAXSUSMAKTAB -INTERNATDAKOKLEARIMPLANTLIBOLALARDANUTQIYMULOQOTNISHAKLLANTIRISHZamonaviyta'limdapedagogikavapsixologiyafanlari2021-09-30https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

haqberdiyevjamoliddin"KOXLEAR IMPLANTATSIYADAN KEYIN BOLA QANDAY REABILITATSIYAGA MUHTOJ?"Zamonaviyta'limdapedagogikavapsixologiyafanlarihttps:// ppmedu.jspi.uz

haqberdiyevjamoliddin, mannonovanozimaNUTQNING KECHIKISHIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR VA UNI BARTARAF ETISH YO’LLARIZamonaviyta'limdapedagogikavapsixologiyafanlari

Haqberdiyev, J. (2021). MAXSUS MAKTAB -INTERNATDA KOKLEAR IMPLANTLI BOLALARDA NUTQIY MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

JamoliddinHaqberdiyev, KOXLEAR IMPLANTATSIYADAN KEYIN BOLANI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): JournalofPedagogyandpsychologyinmoderneducationhttps://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

JamoliddinHaqberdiyev, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАДЕРЖКУ РЕЧИ И ПУТИ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviyta'limdapedagogikavapsixologiyafanlarihttps://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2631

Авторы


Ozoda Islomova

Jizzax State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

nutq, o’yin, Didaktik tovush, fonetika, qobiliyat, syujetli-rolli o’yinlar.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group